ÄMBETSMANNABYTE / VIRKAILIJAIN VAIHTO ( OBS! Avec, anmälningar)

Aika: 1.7.2021 klo 17:30 - 19:00
Paikka: Stenman, Vretavägen 2

På mötet  1.7.-21 byte av ämbetsmän.

 

Detta sker hos undertecknad på Vretavägen 2 (infart Sågvägen 1) . Tillfället är avec och Milj$meal så jag vill ha

anmälningar om deltagare senast den 24.6.-21.

Välkommen !

Sven Stenman

president