Flygarsten / Lentäjänkivi

2015 restes nya infotavlor vid flygarstenen / 2015 asennettiin uudet infotaulut lentäjänkivelle

”Flygarstenen” ett Minnesmärke över Stridsflygaren Esko Matti Niemelä 

I en luftstrid ovanför Kimitoön den 9.7. 1941 omkom den unge, nyss utexaminerade stridsflygaren Esko Matti Niemelä. Han skickades upp som frivillig att förfölja de ryska bombplan, som efter att ha tömt sin last i Åbo,vände tillbaka hemåt. I den luftstrid som uppstod träffades planet och störtade i Västanfjärd skogen. Piloten E.M.Niemelä tjänstgjorde i Flygflottilj 30 i det tredje Flygregementet. Planet var en Focker D.XXI.

Den 9.11.1978 på Kimitoöns Rotaryklubbs möte väckte broder Dan von Weissenberg frågan, om att hedra en fallen stridsflygares minne, genom att resa en minnessten på den plats där han störtade med sitt jaktflygplan.

Den 23.11. fattades beslut att klubben skulle se till att en minnessten reses på den aktuella platsen bakom Björkboda bruk på jordbrukare Hagmans mark.

Stenen skulle ha tvåspråkig text: "Till minne av Esko Matti Niemelä f. 20.1.1920 i Valkeakoski."

Vid en improviserad  Rotarytalko transporterades stenen till berget i skogen.

22.9.1979 avtäcktes minnesstenen vid en högtidlighet i närvaro av omkring 50 personer. Broder Eero höll ett gripande minnestal och krigsinvaliderna uppvaktade. En hornseptett medverkade med musik och hedersvakt och luftstridskrafternas representanter och anhöriga till E.M. Niemelä deltog.

Hitta fram

2 km från Nivelax mot Björkboda finns en skylt som visar vägen. Karta

Stigen till stenen är väl utmärkt med blåvita stolpar och anslagstavlor. Man kan köra ända fram till vändplatsen och därifrån är det ca 200 m längs med en stig.

Klubben besöker flygarstenen årligen och uprätthåller stigen.