Korsun

Korsun vid Sagalunds museum

PDF-tiedostoKorsun RK projekt 2020.pdf (18 kB)
Kimitoöns krigsveteraner byggde korsun invid Sagalund våren 1985. Planeringen startade hösten 1984. Genom donationer av material kunde man börja bygga på våren. Även en massa föremål som hörde till den krigstida korsuinredningen donerades. Drivande krafter var t.ex Bernel Wasén, Edvard Johansson, Edvin Holmström och ett 30-tal aktiva veteraner. Korsun är 4x6 m som en normal frontkorsu. Här finns en murad korsukamin, grovt snickrade möbler och många föremål, som gör korsun mer autentisk. En sovlave finns vid ena ändan. Exempel på föremål: Ryggsäck, brödväska , gasmask￾väska, matbackar, muggar, prydnadsföremål, lampfot, soldatdocka , finska och ryska dödsbrickor, periskop, fältkikare, osv. Invigningen var den 17.3.1985 då korsun fick namnet Fredskorsun. Korsubygget blev till därför att veteranerna ville ge ett dokument till en generation ,som inte upplevt kriget. ” Vi har under under kriget kämpat för fredens sak och värdesätter mycket högt en bestående fred, ett självständigt och fritt fosterland.” (Citat från invigningstalet.)