Villa Sagalund

År 2011 blev Kimitoöns Rotaryklubb byggnadsfadder för 3 år åt Sagalunds museum. Sagalund började med byggnadsfaddrar år 2010 som en möjlighet för museet att få medel att hålla sitt stora byggnadsbestånd i skick. Antingen kan byggnadsfadderskapet ske som talkoarbete eller med penningdonation.

Kimitoöns Rotaryklubb frågade Sagalunds museum vad som kunde vara aktuellt att göra. Rotaryklubbens medlem Kristian Lindroos som även är ordförande för Sagalunds museistiftelse tog då reda på vad som skulle behövas som mest. Det mest akuta handlade om att byggnaden Villa Sagalund som skulle ha 110-års jubileum den 3 juli samma år och en uppsnyggning av fasaden var mycket aktuell.

Talkoarbetet bestod av att se över yttre brädfodring, måla huset utvändigt och fixa detaljer. Rotarydistriktet donerade samtidigt en större summa pengar så att plåttaket, rännor och stuprör kunde målas med professionella krafter. Också Villans närområden städades upp från sly och några större granar som växte störande nära byggnaden avverkades. Talkoarbetets första del, under maj månad år 2011 blev klart till jubileet och arbetet fortsatte totalt under tre år med målningsarbeten och finslipande av detaljer.

Totalt bestod det stora talkoarbetet av över 200 talkoarbetstimmar och en donation på ca 2000 euro.


Kemiönsaaren Rotaryklubista tuli vuonna 2011 rakennuskummi Sagalundin museolle. Museo aloitti samana vuonna rakennuskummi-hankkeen jonka tavoitteena oli auttaa rakennusten ylläpidossa. Rakennuskummit pystyivät auttamaan joko talkootyön tai rahallisen avustuksen muodossa.

Kemiönsaaren Rotaryklubi tiedusteli Sagalundin museolta mahdollisista tarpeista. Klubin jäsen Kristian Lindroos joka toimi myös Sagalundin museosäätiön puheenjohtajana selvitti tarvetta ja akuutein oli Villa Sagalundin julkisivun remontointi. Ajankohtaiseksi asian teki myös se että Villa Sagalundin 110-vuotisjuhlaa vietettiin saman vuoden 3 heinäkuuta. 

Talkootyö muodostui talon ulkolaudoituksen tarkastuksesta ja korjaamisesta, sen maalaamisesta sekä yksityiskohtien korjaamisesta. Rotarypiiri lahjoitti myös suuremman summan rahaa peltikaton, rännien ja räystäiden kunnostamiseen ja maalaamiseen ammattilaisten toimesta. Villa Sagalundin lähialueet siistittiin sekä useampi suurempi kuusi kaadettiin varjostamasta taloa. Talkootyön ensimmäinen ja suurin osa valmistui talon 110-vuotisjuhlaan mutta talkootyöt jatkuivat yhteensä kolme vuotta maalauksen ja yksityiskohtien korjausten merkeissä. 

Talkoo koostui yhteensä yli 200 miestyötunnista sekä n. 2000 euron lahjoituksesta.